Národní kulturní památka Vítkovice

Autor: Pavel Zubek <zubek.pavel(at)seznam.cz>, Téma: Turistika, Zdroj: http://www.ostravainfo.cz/index.php?akce=guide&mid=7&oid=20&, Vydáno dne: 24. 04. 2008

Navštívte jedinečnou technickou památku, která nemá v České republice obdoby!

Vysoká pec

Národní kulturní památka Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren (tzv. Dolní oblast Vítkovic)

V červnu 2002 prohlášeny nařízením vlády Národní kulturní památkou. Unikátní industriální památka z 1. pol. 19. stol. V roce 1828 zde byla arcibiskupem olomouckým, arcivévodou Rudolfem založena Rudolfova huť. První pudlovací pec v Rakousko-Uherské monarchii byla uvedena do provozu v roce 1830, první vysoká pec pak v roce 1836. Areál NKP je unikátní v minulosti i dnes. V jednom místě se zde uskutečňoval celý technologický proces – počínaje těžbou uhlí, jeho koksováním až k finálnímu produktu – surovému železu. Provoz vítkovických Vysokých pecí byl ukončen v roce 1998.


Tel.: 595 956 011
E-mail: trade@vitkovice.com

 

1. prohlídky NKP budou probíhat pouze o sobotách a nedělích
2. od 3.5.2008,  a to od 9:00 hod.
3. poslední prohlídka bude umožněna se začátkem v 17:00 hod.
4. v tomto režimu budou probíhat prohlídky v době do 31.8.2008.
5. od  1.9.2008  do  31.10. 2008  bude zřejmě režim upravován v souvislosti s obnovovacími
   a sanačními pracemi v areálu NKP.
6. prohlídka proběhne každou hodinu, v liché hodiny pro veřejnost, v sudé hodiny pro dopředu
     rezervované prohlídky
.
7. ve všední dny bude  režim  návštěv tentýž stejný, jako o sobotu a neděli.  Provoz ve  všední
   dny však bude umožňován prioritně pro exkurse škol a organizované skupiny osob
                Dále Vám sděluji, že ve středu 30. 04. 2008 se uskuteční večerní prohlídky od 18.00 hod do 22.00 hod.  Prvomájové prohlídky budou  ve čtvrtek 1. 05. 2008 od 7.30 hod do 11.00 hod. v rámci Dne otevřených dveří ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. Exkurze budou realizovány pouze skupinově v třicetiminutových intervalech.