PO STŘEDNÍM PORÝNÍ

Autor: Pavel Zubek <zubek.pavel(at)seznam.cz>, Téma: Turistika, Vydáno dne: 11. 07. 2009

Střední Porýní je malebná oblast a uspokojí každého milovníka přírodních krás. Naše kamarádka, žijící ve Wormsu, nás provázela touto krajinou suchou i mokrou cestou. Plavba po řece Rýn na výletních lodích je překrásná a umožňuje prohlídku všech mohutných hradů. Až jsme překvapené jejich četností na obou březích.

Míjíme městečka, která mají bohatě zdobené hrázděné domy i historické renesanční stavby. Okolí je poseto zalesněnými stráněmi a úhlednými, často hodně strmými, terasovitými vinicemi.
Suchou nohou se po plavbě vydáváme do městečka Rüdesheim, kde stojí památník Niederwald Denkmal. Už z dálky je vidět obrovská socha Germania. Je vysoká 10,5 m a stojí na 25 m vysokém podstavci, ve výši 225 m nad mořem. Je památník posleního vítězství Němců nad Francouzy – v roce 1871.
Za Oberwesselem se otáčí Rýn kolem mohutné skály Lorelei. Podle pověsti víla Lorelei lákala zpěvem lodníky, jejichž lodě pak na útesech ztroskotaly.
Zastavujeme naproti vinařského městečka Boppard, kde jsou ještě zachovalá římská opevnění a části středověkých hradeb. Na Boppard a okolí se pak můžeme dívat z vyhlídky „Čtyři jezera“.
 
 
FRANKFURT AM MAIN
Za návštěvu jistě stojí Frankfurkt na Mohanem. Píše se, že Frankfurt je nejvíce zamerikanizované město v NSR. Výškovým stavbám se také říká frankfurtský Mainhattan.  Zajímavý je kontrast historických staveb v centru města s novými budovami.  Z mrakodrapu Main Tower jsme si prohlédly město z ptačí perspektivy.
 
 
HEPPENHEIM
Heppenheim je kouzelné vinařské městečko s historickými hrázděnými domy.
 
 
Felsenmeer
Kousek od Heppenheimu se nachází národní park Felsenmeer.
Nazývá se kamenné moře a je to široký pás z ohromných balvanů. Nahoru do kopce se dá jít jednak po turistickém chodníku a ti zdatní mohou skákat po kamenech nahoru i dolů.  Na vršku se nachází opracovaný sloup, který zde leží ještě z doby římské.
 
STRASBURG
Jeden den jsme si „zaskočili“ do Franci, do Strasburgu. Je to město s pozoruhodným historickým jádrem. Fascinovala nás Katedrála Notre Dame, jedna její věž slouží jako rozhledna města. Nejhezčími uličkami města jsme projížděli vláčkem a okrajové části města jsme si prohlíželi z lodě.
 
autor: Táňa Havlíčková
foto: zde