Vycházka do Ostřihomi

Autor: Pavel Zubek <zubek.pavel(at)seznam.cz>, Téma: Turistika, Zdroj: http://www.janmiklin.cz/, Vydáno dne: 02. 01. 2012

Před pár léty jsem na kole projížděl maďarskou Ostřihomí, která se mi moc líbila, ale s malým kompaktním fotoaparátem se tam toho moc nafotit nedalo, tak využívám nového článku Jana Miklína, který se tam zastavil a něco krásného nafotil.

Ezstergom, česky Ostřihom, je z historického pohledu jedním z nejdůležitějších maďarských měst. Narodil se zde první maďarský král, Sv. Štěpán, a od 10. do 13. století byla Ostřihom hlavním městem. Dnes je to pěkné město s několika zajímavostmi, kde se rozhodně dá strávit příjemný den; zvlášť, když napadá sníh a město se zahalí do krásné předvánoční nálady.

Více najdete zde: